Close

Nye funksjoner i VisualFunding 2018

VisualFunding har hatt en betydelig oppgradering de siste fire månedene, der vi har tilpasset alt enda mer etter markedets behov.

Her er de viktigste nye funksjonene:

  • Selvbetjeningsoppsett – vi forbedret grensesnittet, så det går raskere å skape et nytt prosjekt for brukeren. Du kan også trykke på spørsmålstegnene du finner øverst til høyre, og du vil bli forklart alle deler av systemet.
  • 3-trinns meny – det er kun tre trinn som må gjennomføres for å få satt opp et fullt fungerende VisualFunding-prosjekt. Hvert trinn tar bare noen få minutter. På 3-trinns-menyen får du alltid en god oversikt over alle aspekter ved å sette opp prosjektet.
  • Andelsbevis/Andelsbrev – når noen støtter prosjektet ditt, bør de kunne «bevise» det på en eller annen måte. Alle som kjøper en andel, vil kunne laste ned en fin PDF som de kan skrive ut og henge på veggen.
  • Blog-funksjon – til nå har plassen for å skrive om finansieringsprosjektet vært begrenset. Vi har derfor opprettet en Blog-side, hvor du kan legge inn tekst og bilder om prosjektet ditt, for at interessentene kan lese mer.
  • Vis inntekt på forsiden – du kan nå aktivere eller deaktivere delen på forsiden som viser prosjektinntekt og antall solgte andeler.
  • Sponsorer – For å gjøre det enkelt og attraktivt for dine sponsorer å støtte prosjektet ditt, kan de nå velge å laste opp logoen deres på Sponsor-delen på forsiden, hvis de kjøper mer enn X-gitte aksjer, eller støtter prosjektet med X sum penger. Dette er nå automatisk, og alt de trenger å gjøre er å laste opp logoen for å bli vist.
  • Rabatteringsfunksjon – hvis en sponsor eller en vanlig bidragsyter ønsker å grave dypt inn i lommeboken, betaler de en mindre avgift enn vår standardprising. Prosjektinntektene forblir de samme, og vil ikke bli påvirket av prisreduksjonen vi har lagt til.

Vi håper du finner våre nye funksjoner nyttige, og at dette kan bidra til et dere opplever et enda mer vellykket andelssalg.

Ta kontakt med oss ​​hvis du har spørsmål, eller hvis du bare vil snakke med oss ​​om prosjektet ditt – linda@visualfunding.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.